Kurv total:0,00 DKK


Gå til Betaling

Forretningsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Bestilleren og 350 gram, herefter omtalt som Leverandøren, i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Priser og bestilling.

a. Samtlige priser er i danske kroner og vises ekskl.  25% moms.
b. Samtlige viste priser er ekskl. levering.
c. Ved øvrige henvendelser og bestillinger kan det ske ved kontakt til info@350gram.dk.

2. Betaling.

a. Du kan betale med Visa, Visa Electron, MasterCard.
b. Det er gratis at benytte betalingskort, da vi betaler alle gebyrer.
c. Beløbet trækkes først fra din konto, når varen afsendese
d. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt.

3. Levering.

a. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for  forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:
- Bestillerens handling eller undladelse.
- De i pkt. [8. a.] nævnte omstændigheder.

b. Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
c. Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.
d. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, sker denne umiddelbart efter endt produktion.
e. Ved aftale om gratis fragt, gælder dette kun i Danmark og brofasteøer i Danmark.

4. Retur og fortrydelsesret.

Fortryder du dit køb har du 14 dages returret. Du skal sende din pakke retur til:

350gram v/ Anchor Studios IVS
Viborggade 13, st. tv.
2100 København Ø
Danmark

Ved tilbagelevering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har nemlig selv ansvaret for varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track and trace nummer. Du skal selv betale udgifterne ved tilbagelevering af varen, når du returnere en vare og pakken/varerne skal sendes med omdeling. Ellers kommer din pakke retur til dig.

5. Privatlivspolitik.

a. Alle personlige oplysninger behandles fortroligt og deles ikke med andre.
b. Købsoplysninger opbevares i 2 år for at sikre korrekt behandling af eventuelle garantisager.

6. Kvittering.

a. Du modtager kvitteringen/faktura som sidste trin i betalingsprocessen via e-mail.
b. Kvitteringen bør gemmes til eventuelt senere brug.

7. E-markedsføring og nyhedsbreve.

a. Du modtager kun e-markedsføringsmateriale og nyhedsbreve via e-mail, hvis du aktivt har bedt om dette.
b. Du vil aldrig modtage markedsføringsmateriale via almindelig post fra letterwine.com

8. Reklamationsret.

a. Du har 2 års reklamationsret, gældende fra modtagelsesdatoen.
b. Reklamationsretten kan dog være begrænset til varens naturlige holdbarhed, der kan være under 24 måneder. Se varens emballage for holdbarhed.
c. Berettigede reklamationer kan indsendes til os og vil blive ombyttet hurtigst muligt.
d. Uberettigede reklamationer pålægges et undersøgelsesgebyr og forsendelsesomkostninger.
e. Ved returnering eller ombytning udfyldes retursedlen og varerne sendes retur. Omkostninger til porto dækkes af kunden. Ønsker du pengene retur, klares dette via bankoverførsel og beløbet sendes så snart returbehandlingen er overstået.
f. Varerne skal være forsvarligt emballeret og skade som følge af mangelfuld emballering kan medføre bortfald af dine rettigheder.

9. Mangler.

a. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
b.  Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
c.  Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
d.  Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid. (Max. 8 dage)
e.  Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
f.  Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.
g.  Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

10. Forbehold.

a. Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, samt leveringssvigt.
b. Aftaler om køb af varer anses for endeligt indgået, når en medarbejder har behandlet ordren.
c. Eventuelle tilbud gælder så længe lager haves.
d. Rådgivning gives uden ansvar, da kunden kan opleve anderledes opførsel af produktet på baggrund af forhold, vi ikke er bekendt med.

11. Klager.

a. Såfremt du som kunde vil klage, henvises til Forbrugerklagenævnet:

www.forbrug.dk
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
+45 4171 5000
kfst@kfst.dk 

Derudover er det dig også muligt jvf. EU-lovgivning at prøve din eventuelle klage i EU’s Online Dispute Resolution (ODR), som du kan finde her.